Träff i Jakobstad 18.11 kl. 18.00

Vill du veta vad som händer konkret i Project LIV?
För alla intresserade ordnas nu ett tillfälle på Optima i Jakobstad var ni kan ta del av vad som är på gång i föreningen. Vi kommer också att fundera över inom vilka områden det finns intresserade som vill vara en del av våra hjälpande händer och hur vi kan organisera oss.

Plats: Optima, Jakobstad
Tid 18.11 kl. 18.00

Välkomna!
Nina Brännkärr-Friberg, Johanna Stenback & Lena Jakobsson