Tips på lekar och spel för sjukhusvistelser

Project liv älskar samarbeten av olika slag. Här kan vi nu presentera ett färskt exempel. Ett par studerande har tagit fram ett femtontal kreativa spel och lekar som kan göra barnens sjukhusvistelser roligare och mer meningsfulla. Resultatet finns nu uppe i en ny flik på vår hemsida! Bekanta er gärna med dem. Vid sjukhusbesök är det bara att ladda ner aktiviteterna som pdfs och så är de klara att användas. Stort tack Anette och Josefine för ett fint arbete!

Nedan följer ett blogginlägg av dem.   

Vi heter Anette Boholm och Josefine Erikson och är sista årets ergoterapistuderande vid yrkeshögskolan Arcada. Vi har gjort ett verksamhetsinriktat examensarbete och samarbetat med Project liv, eftersom de uttryckt att det finns brist på sysselsättning för barn på sjukhus. Arbetet resulterade i en samling av meningsfulla aktiviteter för långtidssjuka barn i åldern 8–12 år – du hittar aktiviteterna på Project livs hemsida.

Syftet med vårt arbete är att bidra till en positivare upplevelse av sjukhustillvaron för långtidssjuka barn. Vi är båda väldigt intresserade av att arbeta med barn och det ligger nära våra hjärtan att få stöda och vara en del av det arbete som Project liv gör.

pysselsymboler

Vårt material består av 15 olika aktiviteter som är en blandning av pyssel-, spel- och lekaktiviteter, kluriga uppgifter och aktiviteter som sysselsätter barnen för en längre stund. Aktiviteterna har byggts upp med hjälp av bl.a. kunskap från tidigare forskning, kunskap om barnets normala utveckling och kunskap från ergoterapeutiska modellen Value, meaning and occupations –model (ValMO), som utgår från att aktiviteterna skall ha värdeupplevelser för att kännas meningsfulla.

Barn i åldern 8–12 år har också bidragit med åsikter och önskemål angående aktiviteter – det är vi väldigt tacksamma för!

Ni får gärna kontakta oss på adressen eriksonjosefine@gmail.com ifall ni har frågor eller vill ge feedback på materialet. Vi hoppas att aktiviteterna kan glädja många barn!

Direkt till lekarna och spelen!

Varma hälsningar,

Anette & Josefine