”Långtidssjuka unga är fortfarande unga och har samma behov som sina jämnåriga”

I Project livs samarbete med Arcada har två studerande valt att fokusera på ungas sjukhusmiljö.  Vi efterlyste i våras unga långtidssjukas åsikter om miljön på de sjukhus de vistats på och nu får ni här läsa om vad enkäten utmynnade i. Vi på PL tar till oss resultaten och bär det med oss i vårt samarbete med sjukhusen. Igen än igång har vi orsak att tacka Arcada för det fina samarbetet och för de insatser som görs på temat långtidssjuka barn och unga, och TACK Jannike och Linnéa!

Hejsan!

Vi är två ergoterapistuderande, Jannike Hänninen & Linnéa Hjortman, från yrkeshögskolan Arcada. Vi har skrivit vårt examensarbete om ungas sjukhusmiljö. Miljön på många barnavdelningar är främst riktade till yngre barn och unga passar varken in på barn- eller vuxenavdelningar. Vi vill med vårt arbete visa på att trots att man är långtidssjuk är man fortfarande ung och har samma behov som sina jämnåriga. Med unga menar vi personer mellan 12 och 18 år. Vårt examensarbete är ett verksamhetsinriktat arbete, vilket betyder att vi har skapat en ritning på hur ett aktivitetsrum på sjukhus kunde se ut för unga långtidssjuka. Målet med ett aktivitetsrum på sjukhus vore att öka möjligheten till åldersanpassade och meningsfulla aktiviteter. Att ha möjlighet till meningsfulla aktiviteter gör livet meningsfullt vilket i sin tur ökar hälsan.

Vi har beaktat Universal Design:s 7 principer om tillgänglighet vid planeringen av aktivitetsrummet så att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna använda sig av rummet. Det är viktigt för unga långtidssjuka att fortsätta utföra sina tidigare aktiviteter och kunna känna sig som andra jämnåriga. Aktiviteter som därför blev väsentliga att planera in i rummet var sådana aktiviteter som unga utför i sin vardag.

Som ni ser på bilderna så är det bl.a. media aktiviteter och sällskapsspel som planerades in i rummet. Rummets design är planerad utgående från ungas önskemål om sjukhusmiljö. I rummet finns utrymme för att använda sig av både rullstol och droppställning. Utrymmet är även utformat så att man kan komma till rummet trots att man är sängbunden.

Om du vill läsa mera om vårt arbete hittar du den via den här länken: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201704054246

Varma hälsningar!

Linnéa & Jannike