Askartelua Kokkolassa!

Saimme kunnian olla mukana Kokkolassa lastenpsykiatrian perheillassa 9.1.2018.

Ohjelmassa meillä oli askartelua taitavien taiteilijoiden kanssa. Suuri suosio oli riisillä täytetyt kumihanskat joihin lapset saivat maalata haluamansa kuviot.

Kiitos kaikille mukana olleille lapsille ja heidän perheilleen! Ja erityiskiitos lastenpsykiatrian henkilökunnalle kutsusta! Teette todella arvokasta työtä!

”Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla esimerkiksi käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina. Lastenpsykiatrinen hoito räätälöidään aina lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perusteella ottamalla huomioon myös lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista, ja hoitoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia hoitomuotoja. Hoidon keskeisenä tavoitteena on myös lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa häntä löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa. Lastenpsykiatrian polikliinista avohoitoa on lisätty viime vuosina merkittävästi ja osastohoitoa vastaavasti vähennetty. Intensiivinen avohoito on suhteellisen uusi hoitomuoto, jossa hoito tapahtuu osittain lapsen kotona, koulussa tai päivähoidossa lapsen ja hänen kasvuympäristönsä tarpeiden mukaan. Perheen osallistaminen ja tukeminen hoidon aikana on myös erittäin tärkeä osa lastenpsykiatrista hoitotyötä. ”