AV1 robotti lapsen silminä koulussa!

No Isolation auttaa pitkäaikaissairaita lapsia pitämään yhteyttä ikätovereihinsa ollessaan fyysisesti poissa luokkahuoneesta ja leikkipaikalta. No Isolation on kehittänyt avatarin, joka tarjoaa pitkäaikaissairaille lapsille ja nuorille aikuisille mahdollisuuden olla läsnä luokkahuoneessa, kommunikoida ja seurustella ystäviensä kanssa silloin kun heillä ei ole sairauden tai hoitojen takia mahdollista olla itse fyysisesti läsnä.

AV1  vähentää pitkäaikaissairaiden lasten yksinäisyyttä ja poissaolon aiheuttamia vaikutuksia heidän opetukseensa ja kehittymiseensä.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/no-isolation-auttaa-pitkaaikaissairaita-lapsia-pitamaan-yhteytta-ikatovereihinsa-ollessaan-fyysisesti-poissa-luokkahuoneesta-ja-leikkipaikalta?publisherId=68061087&releaseId=68061804

Yhdessä Oslon yliopiston opettajien ja tieteilijöiden sekä Norjan syöpäyhdistyksen kanssa konsultaatioyhteistyönä kehitetyt AV1-yksiköt – kevyet ja ystävällisen näköiset robotit – ovat olleet käytössä jo lähes 450 lapsella Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa laitteen vuonna 2016 toteutetun lanseerauksen jälkeen. Suomessa arvioidaan olevan 6000 pitkäaikaista sairautta potevaa lasta.

No Isolation (www.noisolation.com) ja Multitronic Pro (www.multitronicpro.fi) tarjoavat vanhemmille, kouluille ja yhteiskuntavastuuseen sitoutuneille organisaatioille teknisen ratkaisun tukea lapsia, joiden – joko elämää uhkaava tai tilapäisesti heikentynyt – terveydentila vaatii pitkää oleskelua sairaalassa tai kotona. Toukokuussa 2017 Norjan opetusministeriö hyväksyi No Isolation-robotin vahvistaen AV1:n osaltaan toimivan ”pätevänä vaihtoehtona etäopetuksessa” ja todeten, että ”robotin käyttö perinteisten oppimismenetelmien täydennykseksi voi tarjota opiskelijalle lisääntynyttä osallisuuden tunnetta verrattuna robotin käyttämättä jättämiseen;” sekä kannusti vanhempia ja kouluja panostamaan teknologiainvestointeihin.

Toimitusjohtaja ja osaperustaja Karen Dolva totesi AV1tarpeellisuuden tavatessaan Anne Fi Troyen – äidin, joka oli menettänyt syöpää sairastaneen tyttärensä vuonna 2005. Vuosina alkuperäisen diagnoosin jälkeen sekä Anne Fi että tytär Cornelia kokivat yksinäisyyttä, joka oli ”paljon pahempi kuin diagnoosi, tuska ja hoito.” Nykyään Anne Fi jatkaa pyrkimyksiään parantaa sairaalassa olevien lasten elämää ja tämä eetos on myös No Isolationin ydin. Tässä samassa hengessä luotiin AV1, konsultaatioyhteistyössä Anne Fi: n kanssa.

”Olemme oppineet, että lasten kärsiessä pitkäaikaisesta sairaudesta eristäminen ystävistä vaikeuttaa heidän toipumistaan ja palaamistaan voinnin kohennuttua kouluun. Tiedostamme myös, että puheen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on aivan yhtä tärkeää kuin opetussuunnitelman seuraaminen. Kun lapset eivät voi olla osana sosiaalista tapahtumaa, he menettävät tärkeän tavan oppia leikin ja vuorovaikutuksen kautta.”

-Karen Dolva, No Isolationin perustaja ja toimitusjohtaja.

No Isolationissa teknologian tarkoituksena on auttaa lievittämään ihmisten yksinäisyyden tunnetta. No Isolationissa halutaan kehittää työkaluja ryhmille, jotka tarvitsevat enemmän kuin geneerisiä ratkaisuja. AV1- robotti auttaa pitkään sairastavia lapsia pitämään yhteyttä ystäviinsä, ylläpitämään koulutustaan ja varmistaa lapselle tärkeän yhteyden tavalliseen arkielämään silloin kun he ovat estyneitä sairauden tai hoitojen takia olemaan itse fyysisesti paikalla.

No Isolation on omistautunut yksinäisyyden vähentämiseen luomalla ratkaisuja, jotka yhdistävät ihmisiä. AV1 on etäläsnäolon varmistava telepresence-robotti, jonka tarkoituksena on auttaa pitkäaikaisesta sairaudesta kärsiviä lapsia ja nuoria aikuisia luomaan jälleen yhteyden sosiaaliseen elämäänsä.

AV1 hyödyntää kotelon sisään rakennettua mikrofonia, kaiutinta ja kameraa, jotta käyttäjät voivat kommunikoida suoraa videokuvaa välittävän live-streaming -tekniikan avulla. Laite muodostaa yhteyden sovellukseen, joka on saatavilla matkapuhelimille ja tablet-laitteille. Kotelossa on myös kaksi moottoria, joiden ansiosta laite voi pyöriä 360 astetta mahdollisimman hyvien kuulo- ja puheyhteyksien varmistamiseksi.

Jotta oppilas saisi paremman yhteyden ikätovereihinsa, AV1 toimii sekä WiFi:n että 4G:n avulla ja antaa siten käyttäjälle mahdollisuuden mennä taukojen aikana ulos laite mukanaan. Kovan ulkokuorensa, 8 tunnin akunkestonsa ja 900g:n kokonaispainonsa ansiosta AV1on helposti nosteltavissa ja liikuteltavissa sekä sisä- että ulkotiloissa keskiverto koulupäivän aikana. AV1 suoratoistaa ääntä kaksisuuntaisesti ja videota yksisuuntaisesti. AV1:tä kehittäessään perustajat huomasivat, että kotona olevat lapset kokivat usein epämiellyttäväksi olla nähtävissä luokkahuoneessa. Käyttämällä yksisuuntaista videota he voivat jäädä sänkyyn, ehkä pimeässäkin huoneessa, vailla huolta näkymisestään näytöllä.”

(https://www.sttinfo.fi/tiedote/no-isolation-auttaa-pitkaaikaissairaita-lapsia-pitamaan-yhteytta-ikatovereihinsa-ollessaan-fyysisesti-poissa-luokkahuoneesta-ja-leikkipaikalta?publisherId=68061087&releaseId=68061804)

Lisää infoa löytyy:

http://www.av1.fi

http://www.multitronicpro.fi

http://www.noisolation.com

Lisätietoja voit kysellä:

Ben Bergman
Multitronic Pro / AV1 Sales
m: +358 (0)50 557 1046
e: ben.bergman@multitronicpro.fi

Tai ProjectLiv:istä Pinjalta.